newboots.topfashion.coUGG Boots OutletNike factory storeShoes onlineBest iphone caseWholesale NFL shopDiscount Brand Store
59FIFTY

Links:

Nike Free 5.0 Flyknit V2(shoes.topfashion.co) Nike Flyknit Lunar 3(shoes.topfashion.co) Adidas Springblade(shoes.topfashion.co) Best Newbalance 990(shoes.topfashion.co)

Mở mã ngành Cao Đẳng Sư phạm Âm nhạc- TỜ TRÌNH ĐĂNG KÝ MỞ MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO (SP-AN)
Giới thiệu chung Trường Cao Đẳng VHTT DL Nguyễn Du - Hà Tĩnh

Trường Văn hóa nghệ thuật Hà Tĩnh được thành lập năm 1964, đến năm 1976 sát nhập tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trở thành Trường Văn hoá nghệ thuật Nghệ Tĩnh. Ngày 15/06/1996, UBND tỉnh đó quyết định thành lập Trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật Hà Tĩnh (sau khi tách tỉnh Nghệ Tĩnh).

Tên Tiếng việt:   TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NGUYỄN DU
Tên Tiếng Anh:   Nguyen Du Culture, Sport And Tourism Colleges.
Địa điểm:    Khối phố 4 - Phường Đại Nài - Thành phố Hà Tĩnh.
Điện thoại:  0393. 885478    Fax: 0393. 885 479
Website: http://vhttdlnguyendu.edu.vn - Email: vhttdlnguyendu@gmail.com


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

1. Về sự hình thành:

Trường Văn hóa nghệ thuật Hà Tĩnh được thành lập năm 1964, đến năm 1976 sát nhập tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trở thành Trường Văn hoá nghệ thuật Nghệ Tĩnh. Ngày 15/06/1996, UBND tỉnh đó quyết định thành lập Trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật Hà Tĩnh (sau khi tách tỉnh Nghệ Tĩnh). Sau 15 năm phát triển Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du được thành lập theo quyết định số 1328/QĐ-BGDĐT ngày 04/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Những thành tựu trong công tác đào tạo:

 Từ khi thành lập, trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Hà Tĩnh đó tập trung đào tạo cán bộ văn hóa có trình độ trung cấp chuyên môn nghiệp vụ cho các trung tâm, các cơ sở gồm các chuyên ngành: Âm nhạc, Hội họa, Sân khấu, Múa, Thư viện, Bảo tàng, Phát hành sách, Văn hóa quần chúng, Văn hóa cơ sở, CN múa, Sư phạm Âm nhạc và sư phạm Mỹ thuật. Tính đến năm 2010 nhà trường đó đào tạo được 1734 học sinh tốt nghiệp ra trường nhận công tác (Trong đó: TC chính quy : 1.596, TC KCQ: 138 học sinh ).Nhà trường đã không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, bám sát chương trình khung của Bộ GD-ĐT, Bộ VHTT-DL nhằm đưa chất lượng đào tạo theo hưởng chuẩn kiến thức, kỹ năng cho học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường nên ngày càng được nâng cao và khẳng định được thương hiệu đào tạo.


Để đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới, bồi dưỡng và chuẩn hóa nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Văn hóa cơ sở và đội ngũ giáo viên Âm nhạc, từ năm 1999 đến nay nhà trường tổ chức liên kết đào tạo với trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc - Hoạ Trung ương, Học viện Âm nhạc Huế, Đại học Nghệ thuật Huế, Đại học Văn hóa Hà Nội mở các lớp Cao đẳng Sư phạm Nhạc- Họa, Đại học Sư phạm Nhạc, đại học Sư phạm Mỹ thuật và Quản lý văn hóa hệ KCQ loại hình vừa làm vừa học tại Hà Tĩnh. Đến nay đang đào tạo khóa 5 ĐHSP Âm nhạc - Mỹ thuật .

3. Quy mô: Tổng số học sinh - sinh viên đang đào tạo:     597 /26 lớp

- Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy:              242 học sinh /19 lớp.

- Đại học hệ vừa học vừa làm (Liên kết đào tạo):  355 sinh viên/07 lớp

- Tổng số sinh viên đã tốt nghiệp:                          183 SV. 
                                                                            
                                                                            Ban biên tập.
    

Chi tiết...
      Hỗ trợ trực tuyến


Nguyên Giao

Administrator
      Đối tác
      Mở mã ngành CĐ SP Âm nhạc
TỜ TRÌNH ĐĂNG KÝ MỞ MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO (SP-AN)
14:19' 14/2/2012

Tên ngành: Sư phạm âm nhạc  

  số: 51140221

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VH, TT&DL
 NGUYỄN DU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số          TT/CĐND

                                                            Hà Tĩnh, ngày  22 tháng 9  năm 2011

 

TỜ TRÌNH

ĐĂNG KÝ MỞ MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO

 

Tên ngành: Sư phạm Âm nhạc           số: 51140221

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

 

            Kính gửi:  Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

1. Sự cần thiết mở ngành đào tạo

Giáo dục âm nhạc nói riêng và giáo dục nghệ thuật nói chung đã và đang được triển khai một cách có hiệu quả ở cấp học, bậc học trong toàn quốc. Có thể khẳng định rằng giáo dục âm nhạc nói riêng và giáo dục nghệ thuật nói chung đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc bồi dưỡng đời sống tinh thần và góp phần hình thành, hoàn thiện nhân cách học sinh.

Hà Tĩnh là tỉnh có truyền thống về giáo dục và đào tạo. Trong những năm qua, giáo dục Hà Tĩnh luôn nằm trong tốp dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục đại trà cũng như mũi nhọn. Tạo nên thành công chung đó có sự  đóng góp không nhỏ của đội ngũ giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy các môn nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng ở các cấp học: mầm non, tiểu học và THCS.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có 278 trường mầm non, 306 trường tiểu học, 188 trường THCS. Trong những năm tới, trước yêu cầu mở rộng số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc ở các cấp học thì giáo dục Hà Tĩnh cần một số lượng không nhỏ đội ngũ giáo viên âm nhạc có trình độ từ cao đẳng trở lên. Cụ thể như sau:

Nhu cầu giáo viên Âm nhạc tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 – 2016

TT

Tên cơ sở giáo dục

Số lượng

đơn vị

Nhu cầu mỗi

đơn vị

Tổng nhu cầu

1

 Mầm non

278

02

556

2

Tiểu học

306

02

612

3

Trung học cơ sở

188

02

376

                 Tổng cộng

 

 

1.544

 

            Hiện tại, tỉnh Hà Tĩnh đã có gần 700 giáo viên giảng dạy bộ môn Âm nhạc. Để thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn hóa giáo viên âm nhạc ở các cấp học phổ thông và nếu tính bình quân mỗi trường tối thiểu có 02 giáo viên Âm nhạc thì số lượng cần đào tạo cho bộ môn này là 844 giáo viên.  

Nhằm đáp ứng nhu cầu về đội ngũ giáo viên âm nhạc nói riêng và đáp ứng sự nghiệp giáo dục Hà Tĩnh nói chung, xét năng năng lực hiện tại của trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du, chúng tôi đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường mở mã ngành đào tạo Sư phạm âm nhạc từ năm học 2011-2012.

 

2. Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo

        Trường Cao đẳng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du dược thành lập theo Quyết định số 1328 ngày 04/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Hà Tĩnh. Trường Cao đẳng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du là một trường công lập, đa cấp, đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu của sự phát triển kinh tế - văn hoá- xã hội của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung.

Mặc dù mới thành lập, có nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng Trường đã sớm ổn định tổ chức, tranh thủ nhiều sự ủng hộ của các Bộ, Ban, Ngành từ trung ương đến địa phương để đảm nhận và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao

  Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hà Tĩnh- tiền thân của Trường Cao đẳng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du đã có 16 năm xây dựng và trưởng thành đạt nhiều thành tích, danh hiệu nổi bật:

 Năm 2004: Bộ VHTT tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc

             Năm 2005:

                        -Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen;

                        -Bộ VHTT tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc

     Năm 2006: Bộ VHTT tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc

 Năm 2007: Bộ VHTTDL tặng Bằng khen

 Năm 2008: Bộ VHTTDL tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc

 Năm 2009: Bộ VHTTDL tặng Cờ thi đua xuất sắc

 Năm 2010: Bộ VHTTDL tặng Cờ thi đua xuất sắc

 Năm 2011: Bộ VHTTDL tặng Bằng khen

Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng III.

 

 

- Các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo:

Trường đã và đang đang đào tạo 13 mã ngành khác nhau có trình độ trung cấp:

Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật, Âm nhạc, Hội hoạ, Đồ hoạ ứng dụng, Diễn viên múa, Văn hoá du lịch,  Thư viện cơ sở, Văn hoá cơ sở, Bảo tồn bảo tàng, Phát hành sách, Năng khiếu âm nhạc tuổi nhỏ, Năng khiếu hội hoạ tuổi nhỏ.

- Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí

Hiện có 55 cán bộ, giảng viên, trong đó 47 giảng viên đứng lớp, có trình độ sau đại học chiếm 34%. Tháng 6/2011, trường đã hoàn thành kế hoạch viết báo cáo tự đánh giá, gửi Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng và đã được thẩm định. Nhà trường luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đào tạo, cho đến nay chưa để xẩy ra bất kì sai phạm nào về quản lí và tổ chức đào tạo theo luật định.

- Quy mô đào tạo các trình độ và hình thức đang đào tạo

Tổng số học sinh hiện nay là 382 trong đó hệ chính quy là 148 học sinh, hệ liên kết đào tạo là 234

- Số khoá và số sinh viên đã tốt nghiệp, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm          Trường Cao đẳng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du mới thành lập từ tháng 4/2011, bởi vậy nên chưa có sinh viên trình độ cao đẳng tốt nghiệp ra trường

Trường có quan hệ hợp tác đào tạo, giao lưu trao đổi kinh nghiệm giáo dục và đào tạo với nhiều trường đại học và cao đảng trong nước như: Học viện Âm nhạc Huế, Đại học Nghệ thuật Huế, Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung ương...

- Cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm thực hành, thư viện, giáo trình

Diện tích hiện tại: 14.945m2

Những năm qua, trường đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện phục vụ giảng dạy, học tập. Hiện nay, nhà trường đã đầu tư xây dựng và trang bị các trang thiết bị phục vụ giảng dạy bao gồm: phòng học lý thuyết, phòng học thực hành các bộ môn, phòng học tin học, hội trường, sân khấu ngoài trời, sân vận động, kí túc xá.... Trường đã và đang tiếp tục bổ sung trang thiết bị cho phòng thực hành phục vụ cho giảng dạy mỹ thuật, âm nhạc, du lịch….

Hiện tại trường có 1 thư viện, có thể đáp ứng được nhu cầu trước mắt về tài liệu giảng dạy và học tập. Trường đang xúc tiến kế hoạch xây dựng một thư viện điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu tự học nâng cao trình độ cho học sinh, sinh viên và cập nhật kiến thức cho đội ngũ giảng viên.

3. Về ngành đào tạo và chương trình đào tạo

- Ngành đào tạo đăng kí mở:  Sư phạm âm nhạc

- Chương trình đào tạo: Sư phạm âm nhạc

- Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Chương trình đào tạo của ngành Sư phạm âm nhạc được xây dựng trên cơ sở chương trình khung ban hành kèm theo Quyết định số 15/ 2004/QĐ- BGD&ĐT ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và tham khảo chương trình đào tạo của Trường Đại học nghệ thuật Huế, Đại học sư phạm nghệ thuật Trung ương và một số trường cao đẳng khác.

Trường Cao đẳng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du có đủ khả năng (đội ngủ, cơ sở vật chất, trang thiết bị...) để thực hiện tốt chương trình đào tạo mà trường đã xây dựng.

Tóm tắt về chương trình đào tạo: Tổng khối lượng kiến thức toàn khoá 169 đơn vị học trình (chưa kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng), thời gian đào tạo 3 năm, trong đó:

* Khối lượng kiến thức đại cương : 45 ĐVHT(chưa kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

* Khối lượng giáo dục chuyên nghiệp: 124 ĐVHT

             + Khối lượng kiến thức cơ sở ngành: 29 ĐVHT

             + Kiến thức ngành : 76 ĐVHT

 + Thực tập : 10 ĐVHT

 +Thi tốt nghiệp/ khoá luận: 9 ĐVHT

-Tóm tắt khả năng đáp ứng của cơ sở đào tạo về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, nguồn thông tin tư liệu

            *Về đội ngũ:

            + Số lượng giảng viên có trình độ thạc sĩ cùng nhóm ngành:  01

            + Số lượng giảng viên có trình độ đại học cùng ngành và nhóm ngành: 11

            Hiện tại 70% chương trình đào tạo được giáo viên cơ hữu tại trường đảm nhận

            *Về cơ sở vật chất: Trường có đầy đủ các các điều kiện về vật chất từ giảng đường, phòng thực hành và các trang thiết bị, thư viện phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.

*Nguồn thông tin tư liệu:

 Hiện tại trường đã có một thư viện có thể đáp ứng nhu cầu trước mắt về giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động dạy và học của giảng viên và học sinh toàn trường . Hàng năm trường trích kinh phí đầu tư nguồn học liệu phục vụ đào tạo. Hệ thống internet phủ sóng toàn trường. Trường đang xúc tiến xây dựng một thư viện điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu tự học nâng cao trình độ cho học  sinh sinh viên và cập nhật kiến thức cho đội ngũ giảng viên.

-Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm đầu: 125 sinh viên

-Tóm tắt về quá trình xây dựng chương trình đào tạo:

Ngành Sư phạm âm nhạc được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế nguồn nhân lực Hà Tĩnh, năng lực đào tạo, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác đào tạo của trường Cao đẳng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du.

Trường chỉ đạo quá trình xây dựng mã ngành từ các đơn vị chuyên môn, từ các khâu: khảo sát nhu cầu nhân lực hằng năm trên địa bàn Hà Tĩnh và khu vực miền Trung, tìm hiểu chương trình đào tạo từ các trường đại học, cao đẳng có uy tín, thành lập Hội đồng nghiệm thu từ bộ môn, cấp khoa đến cấp trường, thành lập đề án xin Bộ GD&ĐT mơ mã ngành

4. Kết luận và đề nghị

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và khả năng về đội ngũ, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo... Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du khẳng định đầu tư để tổ chức đào tạo ngành Sư phạm âm nhạc là có hiệu quả và đảm bảo chất lượng

           Toàn bộ nội dung hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo đã được đưa lên trang Web của trường tại địa chỉ: http:// vhttdlnguyendu.edu.vn

Căn cứ điều kiện, quy trình và hồ sơ đăng ký mở mã ngành đào tạo trình độ Cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT  ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du, xây dựng đề án xin mở mã ngành đào tạo Cao đẳng Sư phạm âm nhạc từ năm học 2011-2012.

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!


Nơinhận:
-  Như trên
- Lưu VT

             PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

                         Hồ Việt Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO

 

-     Tên ngành đào tạo:  Sư phạm Âm nhạc

-     Mã số: 51140221

-     Tên cơ sở đào tạo: Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du

-     Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Phần 1. Sự cần thiết mở ngành đào tạo

1.1.Giới thiệu một vài nét về cơ sở đào tạo:

        Trường Cao đẳng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du dược thành lập theo Quyết định số 1328 ngày 04/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Hà Tĩnh. Trường Cao đẳng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du là một trường công lập, đa cấp, đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu của sự phát triển kinh tế - văn hoá- xã hội của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung.

Mặc dù mới thành lập, có nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng Trường đã sớm ổn định tổ chức, tranh thủ nhiều sự ủng hộ của các Bộ, Ban, Ngành từ trung ương đến địa phương để đảm nhận và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao

  Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hà Tĩnh- tiền thân của Trường Cao đẳng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du đã có 16 năm xây dựng và trưởng thành đạt nhiều thành tích, danh hiệu nổi bật:

 Năm 2004: Bộ VHTT tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc

             Năm 2005:

                        -Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen;

                        -Bộ VHTT tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc

     Năm 2006: Bộ VHTT tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc

 Năm 2007: Bộ VHTTDL tặng Bằng khen

 Năm 2008: Bộ VHTTDL tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc

 Năm 2009: Bộ VHTTDL tặng Cờ thi đua xuất sắc

 Năm 2010: Bộ VHTTDL tặng Cờ thi đua xuất sắc

 Năm 2011: Bộ VHTTDL tặng Bằng khen

 Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng III.

- Các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo:

Trường đã và đang đang đào tạo 13 mã ngành khác nhau có trình độ trung cấp:

Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật, Âm nhạc, Hội hoạ, Đồ hoạ ứng dụng, Diễn viên múa, Văn hoá du lịch,  Thư viện cơ sở, Văn hoá cơ sở, Bảo tồn bảo tàng, Phát hành sách, Năng khiếu âm nhạc tuổi nhỏ, Năng khiếu hội hoạ tuổi nhỏ.

- Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí

Hiện có 55 cán bộ, giảng viên, trong đó 47 giảng viên đứng lớp, có trình độ sau đại học chiếm 34%. Tháng 6/2011, trường đã hoàn thành kế hoạch viết báo cáo tự đánh giá, gửi Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng và đã được thẩm định. Nhà trường luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đào tạo, cho đến nay chưa để xẩy ra bất kì sai phạm nào về quản lí và tổ chức đào tạo theo luật định.

- Quy mô đào tạo các trình độ và hình thức đang đào tạo

Tổng số học sinh hiện nay là 382 trong đó hệ chính quy là 148 học sinh, hệ liên kết đào tạo là 234

- Số khoá và số sinh viên đã tốt nghiệp, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm          Trường Cao đẳng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du mới thành lập từ tháng 4/2011, bởi vậy nên chưa có sinh viên trình độ cao đẳng tốt nghiệp ra trường

Trường có quan hệ hợp tác đào tạo, giao lưu trao đổi kinh nghiệm giáo dục và đào tạo với nhiều trường đại học và cao đảng trong nước như: Học viện Âm nhạc Huế, Đại học Nghệ thuật Huế, Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung ương...

- Cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm thực hành, thư viện, giáo trình

Diện tích hiện tại: 14.945m2

Những năm qua, trường đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện phục vụ giảng dạy, học tập. Hiện nay, nhà trường đã đầu tư xây dựng và trang bị các trang thiết bị phục vụ giảng dạy bao gồm: phòng học lý thuyết, phòng học thực hành các bộ môn, phòng học tin học, hội trường, sân khấu ngoài trời, sân vận động, kí túc xá.... Trường đã và đang tiếp tục bổ sung trang thiết bị cho phòng thực hành phục vụ cho giảng dạy mỹ thuật, âm nhạc, du lịch….

Hiện tại trường có 1 thư viện, có thể đáp ứng được nhu cầu trước mắt về tài liệu giảng dạy và học tập. Trường đang xúc tiến kế hoạch xây dựng một thư viện điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu tự học nâng cao trình độ cho học sinh, sinh viên và cập nhật kiến thức cho đội ngũ giảng viên.

          1.2. Kết quả khảo sát, phân tích đánh giá nhu cầu giáo viên mỹ thuật trình độ cao đẳng

 Có thể khẳng định rằng giáo dục âm nhạc nói riêng và giáo dục nghệ thuật nói chung đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc bồi dưỡng đời sống tinh thần và góp phần hình thành, hoàn thiện nhân cách học sinh.

Giáo dục âm nhạc nói riêng và giáo dục nghệ thuật nói chung đã và đang được triển khai một cách có hiệu quả ở cấp học, bậc học trong toàn quốc. Hà Tĩnh là một trong số các địa phương có truyền thống nổi bật về giáo dục và đào tạo. Trong những

 

năm qua, giáo dục Hà Tĩnh luôn nằm trong tốp dẫn đầu cả nước về chất lượng đại trà cũng như mũi nhọn. Tạo nên thành công chung đó có sự  đóng góp không nhỏ của đội ngũ giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy các môn nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng ở các cấp học: mầm non, tiểu học và THCS.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có 278 trường mầm non, 306 trường tiểu học, 188 trường THCS. Trong những năm tới, trước yêu cầu mở rộng số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc ở các cấp học thì giáo dục Hà Tĩnh cần một số lượng không nhỏ đội ngũ giáo viên âm nhạc có trình độ từ cao đẳng trở lên. Cụ thể như sau:

 

Nhu cầu giáo viên Âm nhạc tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 – 2016

 

TT

Tên cơ sở giáo dục

Số lượng

đơn vị

Nhu cầu mỗi

đơn vị

Tổng nhu cầu

1

 Mầm non

278

02

556

2

Tiểu học

306

02

612

3

Trung học cơ sở

188

02

376

                 Tổng cộng

 

 

1.544

 

            Hiện tại, tỉnh Hà Tĩnh đã có gần 700 giáo viên giảng dạy bộ môn Âm nhạc. Để thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn hóa giáo viên âm nhạc ở các cấp học phổ thông và nếu tính bình quân mỗi trường tối thiểu có 02 giáo viên Âm nhạc thì số lượng cần đào tạo cho bộ môn này là 844 giáo viên. 

        Nhằm đáp ứng nhu cầu về đội ngũ giáo viên âm nhạc nói riêng và đáp ứng sự nghiệp giáo dục Hà Tĩnh nói chung, xét năng năng lực hiện tại của trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du, chúng tôi đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường mở mã ngành đào tạo Sư phạm mỹ thuật từ năm học 2011-2012.        

3. Trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ đào tạo ngành Sư phạm âm nhạc là khoa Sư phạm Âm nhạc- Mỹ Thuật.

Khoa Sư phạm Âm nhạc- Mỹ Thuật Quyết đinh số 17/QĐ-CĐND ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Phó hiệu trưởng phụ trách trường Cao đẳng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du trên cơ sở khoa Sư phạm Nhạc - Họa của trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Hà Tĩnh. Đội ngũ  hiện tại  của khoa gồm 7 giảng viên, trong đó có 01  thạc sĩ.

- Chức năng nhiệm vụ của khoa:

+ Đào tạo, phát triển nguồn lực nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực sư phạm âm nhạc bao gồm trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu xã hội.

+ Tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực sư phạm âm nhạc.

+ Cung cấp dịch vụ tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực sư phạm âm nhạc

- Chuyên ngành đào tạo:

+Bậc cao đẳng: Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật

+Bậc trung cấp: Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật

4. Lý do đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng.

            - Yêu cầu chuẩn hóa ngày càng cao đối với giáo viên giảng dạy các cấp học vì vậy việc đào tạo trình độ trung cấp không còn phù hợp.

            - Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du xét thấy cần thiết phải mở mã ngành trình độ cao đẳng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 2. Năng lực của cơ sở đào tạo

          1. Đội ngũ giảng viên 

Bảng 1: Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy

 

Số TT

Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại

Học vị, nước, năm tốt nghiệp

Ngành, chuyên ngành

Học phần dự kiến đảm nhiệm

1

Hà Mai Hương,

1969, Giảng viên

Thạc sĩ,

Việt Nam,

2008

Sư phạm Piano

Nhạc cụ

2

Ngô Bá Thục,

1979, Giảng viên

Cử nhân,

Việt Nam, 2007

Sư phạm

Âm nhạc

Thanh nhạc

3

Phan Văn Cầu,

1952, P. Hiệu trưởng

Cử nhân,

Việt Nam,

1999

 

Văn hóa quần chúng

Sáng tác ca khúc

4

Dương Kim Thạch,

1977, Trưởng khoa

Cử nhân,

Việt Nam, 2007

Sư phạm

Âm nhạc

Hoà âm

5

Phan Kiều Ngọc,

1981, Giảng viên

Cử nhân,

Việt Nam, 2007

Sư phạm

Âm nhạc

Thanh nhạc

6

Lê Trọng Thư,

1962, Giảng viên

Cử nhân,

Việt Nam, 2007

Sư phạm

Âm nhạc

Phương pháp GD

7

Nguyễn Thị Hậu,

1982, Giảng viên

Cử nhân,

Việt Nam, 2004

Sư phạm

Âm nhạc

Công tác đội thiếu niên tiền phong HCM

8

Nguyễn Thị Thanh Tâm, 1981, P. Trưởng khoa

Cử nhân,

Việt Nam, 2009

Sư phạm

Âm nhạc

Lý thuyết âm nhạc

9

Phan Thanh Hà,

1976, Giảng viên

Cử nhân,

Việt Nam, 2007

Sư phạm

Âm nhạc

Dân ca

10

Hoàng Nhật Dương,

1979, Giảng viên

Cử nhân,

Việt Nam, 2009

Sư phạm

Âm nhạc

Chỉ huy dàn dựng

11

Đậu Thu Hương,

1978,Giảng viên

Cử nhân,

Việt Nam, 2005

Sư phạm

Âm nhạc

Ký - xướng âm

12

Nguyễn Thị Tuyết,

1973, Giảng viên

Cử nhân,

Việt Nam, 2007

Sư phạm

Âm nhạc

Phân tích tác phẩm

13

Nguyễn Hồng Chuyên, 1982, Giảng viên

Cử nhân,

Việt Nam, 2007

Sư phạm

Âm nhạc

Lịch sử âm nhạc

14

Lê Thị Hoài Thơ,

1980. Giảng viên

Cử nhân,

Việt Nam, 2002

GD-

Chính trị

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin

15

Võ Thị Thu Hiền,

 1979, P.Trưởng phòng

Cử nhân,

Việt Nam, 2002

Tiếng Anh

Ngoại ngữ

16

Hoàng Thị Minh Hương, 1980, P. Trưởng khoa

Thạc sĩ,

Việt Nam, 2009

Quản lí giáo dục

Tâm lý học

17

Đặng Thị Thuý Hằng, 1975,

Trưởng khoa

Thạc sĩ,

Việt Nam, 2004

Văn hoá học

Mỹ học

18

Hồ Việt Anh, 1961,

P.Hiệu trưởng phụ trách

Thạc sĩ,

Việt Nam, 2000

Quản lí giáo dục

Giáo dục học

19

Hồ Thanh Chung,

1963,

Trưởng phòng

Thạc sĩ,

Việt Nam, 2010

Đào tạo

Quản lý HCNN và Qlnganhf GD-ĐT

20

Đặng Tiểu Trà,

1981, Giảng viên

Thạc sĩ,

Việt Nam, 2007

Lịch sử

Lịch sử văn minh thế giới

21

Lê Thị Cần,

1984, Giảng viên

Thạc sĩ,

 Việt Nam, 2009

Ngữ văn

Tiếng  Việt thực hành

22

Trần Đăng Kiên,

1978, P.trưởng phòng

Thạc sĩ,

 Việt Nam, 2011

Ngữ văn

Cơ sở văn hoá Việt Nam

23

Bùi Lý Thuần,

1958,Giảng viên

Cử nhân,

Việt Nam, 1983

Văn hóa quần chúng

Tư tưởng Hồ Chí Minh

24

Lê Thanh Hải,

1974, Giảng viên

Cử nhân,

Việt Nam, 2002

Tin học

Tin học đại cương

25

Đặng Văn Tiệp

1985,Giảng viên

Cử nhân,

Việt Nam, 2010

Giáo dục

thể chất

Giáo dục thể chất

26

Đậu Văn Dũng,

1953,Trưởng phòng

Cử nhân,

Việt Nam, 1999

Văn hóa quần chúng

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

 

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 09  năm 2011

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO

P. HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

Hồ Việt Anh

 

Bảng 2.  Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu phục vụ ngành đăng ký đào tạo

Số TT

Họ và tên,

năm sinh

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năm tốt nghiệp

Phụ trách PTN, thực hành

Phòng thí nghiệm, thực hành phục vụ học phần/môn học nào trong chương trình đào tạo

1

Hoàng Nhật Dương,

1979

Cử nhân.

SPÂN, 2009

Thực hành

-Chỉ huy dàn dựng và hát tập thể

- Múa quần chúng

-Sáng tác ca khúc

2

Dương Kim Thạch, 1977

Cử nhân.

SPÂN, 2007

Thực hành

-Hòa âm

-Thanh nhạc

-Hát dân ca

3

Bùi Huy Hoàng, 1984

Cử nhân.

SPÂN, 2011

Thực hành

-Múa quần chúng

-Thanh nhạc

4

Lê Thanh Hải, 1974

Cử nhân tin học, 2002

Thực hành

Tin học đại cương

 

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 09  năm 2011

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO

P. HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

Hồ Việt Anh

 

2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

Bảng 3. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy

 

Số TT

Loại phòng học

(Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, phòng máy tính…)

Số lượng

Diện tích (m2)

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy

Tên thiết bị

Số lượng

Phục vụ học phần/môn học

1

Phòng học lý thuyết

05

260

- Máy chiếu PoJetter

- Piano cơ

05 cái

01 cái

Tất cả các môn

2

Giảng đường lớn

01

180

- Máy chiếu PoJetter

01 cái

 

Các môn chung

3

Phòng học thực hành tin học

02

40

-Máy tính

 

27 cái

 

Tin học

 

 

 

 

 

 

4

Sân thể dục - thể thao

02

800

- Cọc lưới, b.chuyền,

- Bàn + lưới bóng bàn

- Cọc lưới cầu lông

- Xà đơn

- Xà kép

- Xà lệch...

- Bóng chuyền

- Vợt bóng bàn

- Vợt cầu lông

- Cầu mây

- Đồng hồ đo

01 bộ

01 bộ

01 bộ

01 cái

01 cái

01 cái

02 quả

02 đôi

10 đôi

05 quả

01 cái

Giáo dục thể chất

                     Hà Tĩnh, ngày 05  tháng 9  năm 2011

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO

P. HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

Hồ Việt Anh

Bảng 4. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành.

 

Số TT

Tên phòng thí nghiệm, xưởng, trạm trại, cơ sở thực hành

Diện tích (m2)

Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ thí nghiệm, thực hành

Tên thiết bị

Số

lượng

Phục vụ môn học /học phần

1

Phòng thực hành chuyên ngành

200

-Đàn piano cơ

05 cái

Thực hành âm nhạc

-Đàn piano điện

03cái

- Đàn Organ

27 cái

- Đàn Guitar thùng

03 cái

- Đàn Guitar điện

03 cái

- Đàn thập lục

06 cái

- Đàn tam thập lục

02 cái

- Đàn Bầu

08 cái

- Đàn Nguyệt

07 cái

- Đàn đáy

01 cái

- Đàn Nhị

02 cái

- Đàn Măng đôlin

01 cái

- Sáo trúc

09 cái

- Trống điện tử

01cái

- Trống ra

02 bộ

- Trống dân tộc

01 bộ

- Trống Bông gô

02 cái

- Chiêng

01 cái

- Phông màn sân khấu

02 bộ

2

Phòng học múa

60

- Đàn piano cơ

01 cái

Thực hành múa

-  Đàn Thập lục

01cái

- Đài đĩa

01 cái

 

 

 

 

3

 

 

Phòng thu âm

 

 

 

 

20

- Bàn Mixer Digitel

01 cái

 

 

 

 

Thanh nhạc, đệm đàn, độc tấu nhạc cụ, hợp xướng v.v..

- Mixcro AKG3000

01 cái

- Micro đàn

01 cái

- Loa Yamaha Alec

02 cái

- Heade phoneAKG

02 cái

- Saund Card Delta

01 cái

- Đầu ghi MD

01 cái

- Máy vi tính ĐNA

01 cái

- Máy quay Camera

01 cái

- Ô cắm Lioa

02 cái

4

Hội trường, sân khấu biểu diễn nghệ thuật

180

- Tăng âm

05 bộ

Thực hành biểu diễn Thanh nhạc, Hợp xướng, Piano,Múa dân gian dân tộc, thực hành thanh nhạc, câu lạc bộ nghệ thuật v.v…

- Loa thùng

16 cái

- Loa nén

05 cái

- Đèn pạc chiếu SK

36 cái

- Đèn máng SK

04 cái

- Đèn chiếu sáng

02 cái

- Đèn kỹ xảo SK

01 cái

- Đèn quang màu

02 cái

- Bộ điều khiển As

01 cái

- Micrô

20 cái

- Đầu VCD

01 cái

- Đài đĩa DVD

01 cái

- Đài mic xách tay

03 cái

- Chân đèn chiếu

04 cái

- Giá nhạc

01cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang phục, đạo cụ biểu diễn

 

-Áo Comlê dàn nhạc

06 bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hành biểu diễn Thanh nhạc, Hợp xướng, Piano,Múa dân gian dân tộc, thực hành thanh nhạc, câu lạc bộ nghệ thuật v.v…

 

- Áo bà ba mua phun

10 bộ

- Áo quan họ

09 cái

- Áo sơ mi biểu diễn

04 cái

- Áo Ghile dân tộc

- Quần áo dài

06 cái

08 bộ

- Quần áo sắc bùa

04 bộ

- Quần sa tanh Bd

01 cái

- Váy áo Tây nguyên

08 bộ

- Váy dân tộc Lào

08 bộ

- Váy sen Múa

10 cái

- Váy biểu diễn

06 cái

- Đồ Tố nữ

16 bộ

- Trang phục Thái nữ

08 bộ

- Trang phục Thái nam

04 bộ

- Trang phục Mèo nữ

08 bộ

- Trang phục Mèo nam

04 bộ

- Bộ nhịp điệu (nam)

08 bộ

- Bộ nhịp điệu  (nữ)

08 bộ

- Đồ bà ba

20 bộ

- Quần án bộ đội

15 bộ

- Mũ múa sen

10 cái

- Mũ múa miêu

16 cái

-  Mũ hát quan họ

10 cái

- Mũ tai bèo

18 cái

- Mũ cối

03 cái

- Nón quai thao

04 cái

- Ô múa

04 cái

- Sinh tiền

08 cái

- Hoa biểu diễn

30 cái

- Mõ biểu diễn

12 cái

- Guốc  đạo cụ

02 đôi

- Khăn voan các loại

20 cái

                                                                      

                                                                           Hà Tĩnh, ngày 05  tháng 9  năm 2011

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

 

    P. HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

                 

 

 

 

                       Hồ Việt Anh

3. Thư viện, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo

a) Thư viện

- Tổng diện tích thư viện: 60m2 trong đó diện tích phòng đọc: 40 m2

- Số chỗ ngồi: 50                    

- Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 01

b) Danh mục giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo

Bảng 5. Danh mục giáo trình của ngành đào tạo

 

Số TT

Tên giáo trình

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Số bản

Sử dụng cho môn học/học phần

1

GT Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê Nin

TS. Hoàng phong Hà

Nxb CTQG

2011

03

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê Nin

2

GT Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bộ GD&ĐT

Nxb GD

2009

48

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

GT Đường lối CM của Đảng CSVN

TS. Hoàng phong Hà

Nxb CTQG

2011

03

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

4

GT Cơ sở Văn hóa Việt Nam

Trần Quốc Vượng

Nxb GD

1999

05

Cơ sở VH Việt Nam

5

GT- LIFELINES

Nhiều tác giả

 Nxb KHXH

2010

01

Anh văn

6

GT Ngữ pháp tiêng anh

Lê Tuệ Minh

NXB - Lao Động,

2009

01

Anh văn

7

GT Tiếng anh giao tiếp

Nhiều tác giả

NXB - KHXH,

2001

01

Anh văn

8

GT Tin học

Thành Vinh

Nxb VHTT

2007

01

Tin học

9

GT: Chương trình các môn thực hành

(Dành cho CĐ TD-TT)

Phạm Quang Tốn

Nxb-TDTT

1998

01

Giáo dục thể chất

10

GT Luật thi đấu bóng bàn

Nhiều tác giả

NXB - ĐH SP

2010

01

Giáo dục thể chất

11

GT Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Nguyễn Tiến Hải

Nxb GDVN

2011

04

Giáo dục Quốc phòng – An ninh

12

GT Pháp luật đại cương

Lê Minh Toàn

 Nxb GD

2009

15

Pháp luật

13

GT Lịch sử Âm nhạc Việt Nam

Nguyễn Thuỵ Loan

Nhạc viện Hà Nội

1993

01

LSÂN Việt Nam

14

GT Lịch sử Âm nhạc thế giới thế kỷ XX

Phạm Bá Toàn

Nxb QĐND

2009

02

Lịch sử Âm nhạc phương tây

15

GT Tâm lý

Nguyễn Quang Uẩn

Nxb ĐHQG-HN

1995

02

Tâm lý học

16

GT Giáo dục học đại cương T1

Trần Thị Tuyết Oanh

Nxb ĐHSP

2007

01

Giáo dục học đại cương

17

GT Giáo dục học đại cương T2

Đặng Vũ Hoạt

Nxb GD

1997

01

Giáo dục học đại cương

18

GT Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Vũ Cao Đàm

Nxb TG

2008

02

Phương pháp luận NCKH

19

GT Quản lý HCNN và Quản lý ngành GD-ĐT

Phạm Viết Vượng

Nxb ĐHSP

2003

02

Quản lý HCNN và Quản lý ngành GD-ĐT

20

GT Lôgic học đại cương

TS Nguyễn Như Hải

Nxb GDVN

2009

02

Lôgic học đại cương

21

GT Tâm lý lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

Lê Văn Hồng

Nxb TG

Nxb ĐHQG HN

2008

04

Tâm lý lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

22

GT Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

TS Phạm Trung Thanh

Nxb ĐHSP

2006

02

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

23

GT Hoà âm

Đỗ Hải Lễ

Nhạc viện Hà Nội

2008

01

Hoà âm

24

GT Xướng Âm

Đắc Quỳnh

Nxb CĐ Nhạc Họa TW

1996

01

Xướng âm

25

GT  Ký - Xướng âm

Hoàng Hoa

Nxb VHTT,

2000

06

Ký - Xướng âm 1,2,3

26

GT Phân tích tác phẩm Âm nhạc

Đào Ngọc Dung

Nxb CĐ Nhạc Họa TW.

1996

01

Phân tích tác phẩm Âm nhạc

27

GT Phân tích và bút pháp âm nhạc

(Tâp 1 + 2)

Phạm Phương Hoa

Nhạc viện Hà Nội,

2002

02

Phân tích Tác phẩm âm nhạc

28

GT Lý thuyết âm nhạc cơ bản

Đỗ Hải Lễ

Nxb Âm nhạc

2008

01

Lý thuyết âm nhạc

29

GT Nhạc lý cơ bản và nâng cao

Lương Bằng Vinh

NXB - Âm nhạc,

2003

01

Lý thuyết âm nhạc

30

GT Chỉ huy giàn dựng hát tập thể

Đoàn Phi

NXB - ĐH Sư Phạm

2007

01

Chỉ huy - dàn dựng- Hợp xướng

31

GT Phương pháp học đàn Organ, lý thuyết và thực hành

Ngô Ngọc Thắng

NXB - Âm nhạc

1999

04

Nhạc cụ

Organ

32

GT Organ thực hành

Ngô Ngọc Thắng

Nxb Âm nhạc,

1999,

21

Nhạc cụ Organ

33

GT Hướng dẫn dạy và học đàn Organ tập 1, 2

Ngô Ngọc Thắng

NXB - Âm nhạc

2003

04

Nhạc cụ Organ

34

GT  múa tập 2

Trần Minh Trí

NXB - ĐH Sư Phạm

2008

01

Múa quần chúng

35

GT Hướng dẫn bài hát tập thể cho thanh niên

Nhiều tác giả

NXB Trẻ

2008

02

Hợp xướng. hát tập thể

36

GT Dân ca ba miền

Lê Ngọc Thắng

Nxb Trẻ,

1997

04

Hát Dân ca

37

GT Tuyển tập nhạc dân ca 3 miền

Nhiêu tác giả

NXB - Phương đông

2009

01

Hát Dân ca

38

GT Phương pháp dạy học Âm nhạc

Nguyễn Hải Phượng

Nxb GD

2006

02

GT Phương pháp giảng dạy AN

                                                                        Hà Tĩnh, ngày 05  tháng 9  năm 2011

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

 

    P. HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

                 

 

 

 

                       Hồ Việt Anh

Bảng 6. Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo

 

Số TT

Tên sách chuyên khảo/tạp chí

Tên tác giả đơn vị xuất bản

Nhà xuất bản số, tập, năm xuất bản

Số bản

Sử dụng cho môn học/học phần

1

Tạp chí Hồng Lĩnh

Hội VHNT Hà Tĩnh

Hội VHNT Hà Tĩnh

 

Tiếng Việt thực hành, Văn hóa ứng xử,

2

Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh

Sở VH,TT&DL Hà Tĩnh

Sở VH,TT&DLHà Tĩnh

 

Âm nhạc, hát dân ca

3

Tạp chí Nghệ thuật biểu diễn

BộVH,TT

&DL

Bộ VH,TT&DL

 

Câu lạc bộ nghệ thuật, Múa đại cương, Dàn dựng…

4

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật

Cục Nghệ thuật biểu diễn

Bộ VH,TT&DL

 

Câu lạc bộ Nghệ thuật, dàn dựng, thanh nhạc, nhạc cụ.

5

Âm nhạc lớp 8 sách giáo viên

Hoàng Long

NXB, 2 Giáo Dục, 2004

04

Phương pháp giảng dạy Âm nhạc

6

Tập bài hát 1 2 3

Hoàng Long

NXB Giáo Dục. 2004

41

Phương pháp giảng dạy Âm nhạc

 

7

Bài tập Hoà âm và đáp án

Nguyễn hữu Tuấn

NXB - Nhạc viện Hà Nội, 1998

01

 

Hòa âm

8

Thế loại âm nhạc

Nguyễn Thi Nhung

NXB -Âm nhạc, 1996

01

Phân tích tác phẩm

9

Âm nhạc quan họ

Nguyễn Trọng Ánh

NXB - Âm nhạc, 2000

01

Hát Dân ca

10

Tìm hiểu điệu thức dân ca người việt bắc trung bộ

Đào Viết Hưng

NXB - Âm nhạc, 1999

02

Hát Dân ca

11

Âm nhạc Tày

Hoàng Tuấn

NXB - Âm nhạc, 2000

02

Hát Dân ca

12

Sài gòn tôi yêu, 75 ca khúc

Nhiêu tác giả

NXB - Thanh Niên, 2005

01

Thanh nhạc

13

Giai điệu mùa hạ, 80 ca khúc

Nhiêu tác giả

NXB - Thanh Niên, 2006

01

Thanh nhạc

14

Âm nhạc dân gian các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Lạng sơn

Nông Thị Nhình

NXB - Văn hoá dân tộc, 2000

01

Thanh nhạc

15

Triệu triệu bông hồng

Nhiều tác giả

NXB Thanh niên. 2006

03

Thanh nhạc

16

Tiếng Ý dùng cho âm nhạc

Nguyễn Bách

NXB - Trẻ,2002

01

Thanh nhạc

17

Mùa hoa phượng nở, 69 ca khúc dành cho tuổi hồng

Nhiều tác giả

NXB - Âm nhạc, 2002

01

Thanh nhạc

18

Giai điệu mùa xuân, 150 ca khúc đặc sắc về mùa xuân

Nhiêu tác giả

NXB - Thanh niên, 2005

01

Thanh nhạc

19

Những bài ca đi cùng năm tháng

Nguyễn Văn Dị

Nxb Âm nhạc, 2000

02

Thanh nhạc

20

Hà Nội tình yêu nổi nhớ

Đức Thanh

Nxb Âm nhạc, 1998

01

Thanh nhạc

21

Thăng long đông đô Hà Nội

Vĩnh Cát

Nxb Âm nhạc, 1994

06

Thanh nhạc

22

Hát mãi khúc quân hành

Lê Quốc thắng

Nxb Trẻ, 1998

01

Thanh nhạc

23

Việt Nam quê hương tôi

Lê Quốc thắng

NXB Trẻ, 1997

01

Thanh nhạc

24

Nửa thế kỷ tình ca 1997

Lê Quốc thắng

NXB Trẻ, 1997

01

Thanh nhạc

25

Lòng mẹ lời ru

Nhiều tác giả

NXB - Âm nhạc, 2004

03

Thanh nhạc

26

50 ca khúc mùa thu Hà Nội

Tạ Tuấn

NXB - Âm nhạc, 2004

01

Thanh nhạc

27

Người là niêm tin tất thắng

Nhiều tác giả

NXB VHTT, 2004

01

Thanh nhạc

28

108 ca khác truyền thống Hội -Đoàn- Đội

Nhiều tác giả

NXB - Âm nhạc, 2006

01

 

Đoàn đội

 

 

                      Hà Tĩnh, ngày 05  tháng 9  năm 2011

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

 

  P. HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

 

 

 

                

                  Hồ Việt Anh

 

          4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn về độ ngũ cán bộ khoa học, cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), nhưng nhà trường đã đẩy mạnh quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học.  

4.1. Về xây dựng cơ cấu tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học

- Thành lập Hội đồng khoa học

Hội đồng khoa học được thành lập tại Quyết định số 45/QĐ-CĐND ngày 16/9/2011 sau khi bộ máy tổ chức các khoa phòng được thành lập ổn định đi vào hoạt động thay thế cho Hội đồng khoa học của trường Trung cấp VHNT Hà Tĩnh trước đây. Hội đồng gồm: Hiệu Trưởng, Phó Hiệu trưởng, các trưởng khoa, đại diện giảng viên các tổ chuyên môn và một số khoa phòng.  

- Phòng Nghiên cứu khoa học và đối ngoại được thành lập (8/2011). Phòng đã đi vào hoạt động với chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng về: Công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; trang tin điện tử của trường; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường lập kế hoạch nghiên cứu khoa học ngắn hạn và dài hạn; tổ chức chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ NCKH của giảng viên, sinh viên; chủ trì phối hợp với các đơn vị  liên quan tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, quản lý kết quả hoạt động khoa học của các đơn vị; xuất bản, công bố các kết quả nghiên cứu, v.v... 

4.2. Về xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong trường  

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã xây dựng hệ thống các văn bản hướng dẫn, triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động NCKH hằng năm cụ thể, chi tiết. Các đơn vị và cá nhân căn cứ vào nhiệm vụ năm học, kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của nhà trường, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ NCKH. 

4.3. Về quản lý nhân lực, kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ.

Xây dựng và quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị cho hoạt động khoa học và công nghệ của trường, tham gia vào việc xây dựng và quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị, các phòng  học thực hành, phòng học đa chức năng . 

Kinh phí phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học hằng năm được phân bổ công khai, quản lý chặt chẽ, chi tiêu đúng mục đích theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

            4.4. Kết quả đã có 120 lượt giáo viên tham viết sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có 86 SKKN đạt cấp trường, 64 SKKN  đạt cấp ngành, nhiều sáng kiến có tính ứng dụng cao và đã có những hiệu quả nhất định trong ứng dụng thực tế. Một số giáo viên đã có công trình nghiên cứu khoa học được xuất bản thành sách, nhiều bài nghiên cứu khoa học, bài báo được đăng trên các tập chí chuyên ngành.

          5. Hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học

          Hợp tác quốc tế và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nước là một tiêu chí quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du. Nhà trường đã tổ chức cho giáo viên tham quan học hỏi và gần đây  đã cử 4 giảng viên đi đào tạo ở các trường nghệ thuật nổi tiếng ở Trung Quốc. Đoàn nghệ thuật của trường đã từng tham gia biểu diễn giao lưu ở Thái Lan, Lào. Phòng Nghiên cứu khoa học- Quan hệ quốc tế được thành lập với chức năng tìm kiếm cơ hội và quản lí hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học của nhà trường đã cho thấy được tầm quan trọng của hoạt động này. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ mở rộng, tăng cường giao lưu hợp tác với các nước trong khu vực tạo đà cho chiến lược giao lưu hội nhập quốc tế.

             Phần 3. Chương trình và kế hoạch đào tạo

1.      Chương trình đào tạo  (Có chương trình đào tạo kèm theo)

2.      Đề cương chi tiết học phần (Có đề cương chi tiết học phần kèm theo)

3.      Dự kiến kế hoạch đào tạo: Bắt đầu đào tạo từ năm học 2012-2013

4.      Dự kiến mức học phí: không thu

Phụ lục: Các tài liệu và minh chứng kèm theo

(Có hồ sơ minh chứng kèm theo)

            Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định toàn bộ thông tin trong nội dung hồ sơ đăng kí mở ngành đào tạo là hoàn toàn chính xác. Vậy, Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường được mở ngành Sư phạm âm nhạc từ năm học 2011- 2012.

            Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

     -Vụ GDĐH-Bộ GD&ĐT

     -Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

     -Lưu TC-HCTH, ĐT

P. HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

                           Hồ Việt Anh

 

Các tin trước
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO (SP-AN)   
BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ CÁC ĐIỀU KIỆN (SP-AN)   


      TIN NỔI BẬT
Giới thiệu chung Trường Cao Đẳng VHTT DL Nguyễn Du - Hà Tĩnh

Trường Văn hóa nghệ thuật Hà Tĩnh được thành lập năm 1964, đến năm 1976 sát nhập tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trở thành Trường Văn hoá nghệ thuật Nghệ Tĩnh. Ngày 15/06/1996, UBND tỉnh đó quyết định thành lập Trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật Hà Tĩnh (sau khi tách tỉnh Nghệ Tĩnh).

Chi tiết
Sứ mạng và tầm nhìn Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du
Chi tiết
Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nguyễn Du khai giảng năm học mới khóa đầu tiên

    Tiền thân là trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, nay được chuyển thành Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nguyễn Du, chiều 30/11, nhà trường đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học đầu tiên 2012-2013.

Chi tiết
      Video
      Thư viện ảnh
      Quảng cáo
      TIỆN ÍCH
  Dự báo thời tiết
  Giá vàng
  Tỷ giá ngoại tệ
  Chứng khoán
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NGUYỄN DU
Địa chỉ: Khối 4  - Phường Đại Nài - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 0393 885478 - Fax: 0393 885479
Email: vhttdlnguyendu.cvh@moet.edu.vn 
 - Website: http://vhttdlnguyendu.edu.vn
Design by Artmedia